Le të ndalojmë pak te politika…Nxitoi që të thoshte; djali juaj nuk ka qenë ndonjëherë këshilltar i Pacollit…
Ai ka qenë në takime të rëndësishme. Ka qenë këshilltar i Ministrit të Punëve të Jashtme. Këtë mund ta vërtetoni nga faqja e ministrisë, se them unë!

Flitet që këtë detyrë e ka bërë pa pagesë…
Këshilltarët e ministrisë së Punës së Jashtme nuk paguhen nga buxheti i qeverisë së Kosovës. Por na fondet. Nuk e di se ka diçka falas. Të punon falas! Asnjë këshilltar nuk paguhet nga fondi i Kosovës.

Si është njohur Behgjet Pacolli dhe u bë kumbar i dy djemve
Falë aftësive të Naimit. Ai ishte djalë shumë inteligjent, për IT. Djali më inteligjent që ekziston. Ka mbaruar disa shkolla./E.T