Nga data 1 prill 2024 në Zvicër do të ndryshojnë një sërë rregullash të cilat pritet të ndikojnë drejtpërdrejtë në jetën e qytetarëve, duke prekur edhe financat e tyre.

1.Nuk ka më abonime të ekskursionit SBB

Nga data 1 prill 2024, nuk do të ketë më bileta sezoni ekskursioni SBB. Deri më tani, këto abonime i lejonin udhëtarët të përdorin të gjithë transportin publik në Zvicër. Kështu, abonimi 20-ditor kushtonte 45 franga në ditë në klasën e dytë, abonimi një mujor kushtonte vetëm 40 franga në ditë. Tani ka përfunduar. Megjithatë, abonimet e blera tashmë mbeten të vlefshme për një vit.

SBB rekomandon kalimin në një abonim me gjysmë tarifë Plus. Në veçanti udhëtarët mbi 25 vjeç, të cilët paguajnë 800 franga, që u jep të drejtën për një bonus prej 200 frangash. Prandaj, biletat dhe kalimet ditore me norma ekonomike u japin atyre 1000 franga kredi.

Half-Fare Plus është veçanërisht interesant për udhëtarët që tashmë kanë një abonim Half-Fare, pasi kursimet janë më të mëdha. Nga ana tjetër, Half Fare kushton 190 franga shtesë, klientët e rinj duhet të vlerësojnë me kujdes nëse Half Fare Plus ia vlen.

2. Swisscom rrit pagat

Më 1 prill 2024, Swisscom do të rrisë pagat e punonjësve të saj me 1.9%. Nga kjo do të përfitojnë 10,000 punonjësit që i nënshtrohen marrëveshjes kolektive të punës, siç tregon Swisscom në një njoftim për shtyp.

Në të njëjtën kohë, shumica e punonjësve do të marrin një rritje të përgjithshme rroge e cila do të ndryshojë në varësi të vendosjes së tyre në shkallën e pagës. Punonjësit paga e të cilëve është mbi një shkallë të caktuar do të marrin një pagesë të njëhershme. Me këtë rritje, Swisscom dëshiron të marrë parasysh inflacionin.

3. Lajm i mirë për pacientët që vuajnë nga dështimi kronik i zemrës

Nga data 1 prill 2024, kostot e kujdesit në distancë do të mbulohen nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor (AOS). Kështu shkruan Zyra Federale e Shëndetit Publik në një njoftim për shtyp. Ai vazhdon: “Për të përmirësuar prognozën dhe terapinë e këtyre personave dhe për të shmangur trajtimin spitalor, është i nevojshëm monitorimi i afërt, të cilin shpeshherë nuk mund ta sigurojë kujdesi konvencional ambulator”.

Programi përfshin, për shembull, regjistrimin ditor të peshës trupore, mjekimin, strategjitë e parandalimit si dhe ndërhyrjet nga specialistët në rast ndryshimesh kritike.

Ky përfitim mbulohet nga AOS për personat që vuajnë nga insuficienca kardiake dhe që janë shtruar në spital në dymbëdhjetë muajt e fundit për të trajtuar patologjinë e tyre. Një recetë fillestare mjekësore është e nevojshme, e ndjekur nga receta shtesë në tre dhe dymbëdhjetë muaj pasardhës.

4. Poste modifikon ofertën e saj të shprehur
Më 1 Prill 2024, La Poste do të bëjë disa ndryshime në ofertën e saj ekspres, e cila lejon dërgesat të bëhen shumë shpejt në më shumë se 200 vende të botës.

Përveç dokumenteve dhe mallrave, tashmë është e mundur të dërgohen sende të vogla. Megjithatë, La Poste zvogëlon peshën maksimale të dokumenteve nga 5 kg në 0,5 kg. Për mallrat e vogla, pesha maksimale është 2,5 kg.

Lexo edhe :  Ndryshimet e Partisë Demokrate dhe asaj Republikane ndër vite

Pesha maksimale e dërgesave (pakove dhe dokumenteve) është pakësuar. Kufiri i sipërm i përgjegjësisë në rast humbjeje ose dëmtimi ulet në rreth 90 franga për dokumentet, por rritet në maksimum 44,700 franga për mallrat.

5. Insel rrit edhe pagat
Grupi Insel, i cili punëson rreth 11,000 njerëz, do të rrisë pagat me 2% nga 1 Prilli 2024, njoftoi kompania në një njoftim për shtyp.

Kështu, punonjësit paga vjetore e të cilëve është më e vogël ose e barabartë me 80,000 franga do të marrin 975 franga më shumë në vit, ata që paga vjetore e tyre është më e madhe se 80,000 franga dhe më pak se ose e barabartë me 100,000 franga do të marrin 650 franga më shumë në vit. .

Nga ana tjetër, punonjësit me paga më të larta nuk marrin rritje të përgjithshme. Gjithashtu, sipas Insel Group, 0.4 për qind e listës së pagave vihet në dispozicion për masat individuale të pagave dhe është krijuar një buxhet shtesë për pagesat e njëhershme

6. Dy banka kantonale eliminojnë tarifat e mirëmbajtjes së llogarisë
Më 1 prill 2024, Banka Kantonale St. Gallen (SGKB) dhe Banka Kantonale e Thurgaut (TKB) do të heqin dorë nga tarifat e llogarisë për klientët privatë. Kursimet e bëra llogariten në 60 franga në vit.

Por ka edhe një lajm të keq: deri më tani, klientët e SGKB mund të tërhiqnin para pa pagesë në të gjitha ATM-të në Zvicër. Tani e tutje, tërheqjet e parave të gatshme që nuk bëhen nga një bankë kantonale tani do të kushtojnë 2 franga secila.

7. Qiratë do të rriten
Norma referencë e interesit e zbatueshme për kontratat e qirasë është lënë në 1.75%. Për shumë zviceranë, kjo do të thotë se qiraja e tyre do të rritet nga 1 prilli 2024.

Qiradhënësit mund të rriten deri në 3%. Megjithatë, ata duhet të respektojnë disa rregulla. Prandaj, letra e njoftimit duhet të dërgohet me postë të rekomanduar. Gjithashtu, rritja duhet të komunikohet të paktën dhjetë ditë përpara fillimit të periudhës së njoftimit. Së fundi, letra duhet të miratohet nga kantoni.

8. Ndryshime edhe në rrugë
Nga 1 prilli 2024, automjetet e reja duhet të pajisen me regjistrues dhe sisteme të ndihmës së shoferit. Këto sisteme shërbejnë, për shembull, për të paralajmëruar lodhje ose shpërqendrim, për të ndihmuar në kthimin ose kthimin mbrapa, ose për të frenuar automatikisht në rast rreziku.

Përveç kësaj, biçikletat elektrike me shpejtësi deri në 45 km/h duhet të jenë të pajisura me një tregues shpejtësie. Ky modifikim synon të sigurojë që shpejtësitë maksimale të respektohen në zonat ku shpejtësia është e kufizuar në 20 dhe 30 km/h./O.S